LOCUS    HPU89349        5210 bp  DNA   linear  VRL 02-DEC-1999
DEFINITION Human papillomavirus type 18 variant, partial sequence.
ACCESSION  U89349
VERSION   U89349.1
KEYWORDS  .
SOURCE   Human papillomavirus type 18
 ORGANISM Human papillomavirus type 18
      Viruses; Monodnaviria; Shotokuvirae; Cossaviricota;
      Papovaviricetes; Zurhausenvirales; Papillomaviridae;
      Firstpapillomavirinae; Alphapapillomavirus.
REFERENCE  1 (bases 2216 to 2355; 2538 to 3127)
 AUTHORS  Schneider-Gadicke,A. and Schwarz,E.
 TITLE   Different human cervical carcinoma cell lines show similar
      transcription patterns of human papillomavirus type 18 early genes
 JOURNAL  EMBO J. 5 (9), 2285-2292 (1986)
  PUBMED  3023067
REFERENCE  2 (bases 1 to 5210)
 AUTHORS  Cole,S.T. and Danos,O.
 TITLE   Nucleotide sequence and comparative analysis of the human
      papillomavirus type 18 genome. Phylogeny of papillomaviruses and
      repeated structure of the E6 and E7 gene products
 JOURNAL  J. Mol. Biol. 193 (4), 599-608 (1987)
  PUBMED  3039146
REFERENCE  3 (bases 2146 to 4619)
 AUTHORS  Inagaki,Y., Tsunokawa,Y., Takebe,N., Nawa,H., Nakanishi,S.,
      Terada,M. and Sugimura,T.
 TITLE   Nucleotide sequences of cDNAs for human papillomavirus type 18
      transcripts in HeLa cells
 JOURNAL  J. Virol. 62 (5), 1640-1646 (1988)
  PUBMED  2833614
REFERENCE  4 (bases 1750 to 2070)
 AUTHORS  Ong,C.K., Chan,S.Y., Campo,M.S., Fujinaga,K., Mavromara-Nazos,P.,
      Labropoulou,V., Pfister,H., Tay,S.K., ter Meulen,J., Villa,L.L. and
      Bernard,H.-U.
 TITLE   Evolution of human papillomavirus type 18: an ancient phylogenetic
      root in Africa and intratype diversity reflect coevolution with
      human ethnic groups
 JOURNAL  J. Virol. 67 (11), 6424-6431 (1993)
  PUBMED  8411344
REFERENCE  5 (bases 1 to 5210)
 AUTHORS  Meissner,J.D.
 TITLE   Nucleotide sequences and further characterization of human
      papillomavirus DNA present in the CaSki, SiHa and HeLa cervical
      carcinoma cell lines
 JOURNAL  J. Gen. Virol. 80 (Pt 7), 1725-1733 (1999)
  PUBMED  10423141
REFERENCE  6 (bases 1 to 5210)
 AUTHORS  Meissner,J.D.
 TITLE   Direct Submission
 JOURNAL  Submitted (10-FEB-1997) VEHB, Centers for Disease Control and
      Prevention, 1600 Clifton Road NE, Atlanta, GA 30333, USA
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..5210
           /organism="Human papillomavirus type 18"
           /mol_type="genomic DNA"
           /strain="type 18 variant"
           /db_xref="taxon:333761"
           /lab_host="HeLa cervical carcinoma cell line (ATCC CCL2)"
   variation    140
           /replace="c"
   variation    666
           /replace="a"
   misc_difference 725
           /note="conflict; see reference HPV-18 sequence in GenBank
           Accession Number X05015"
           /citation=[2]
           /replace="c"
   misc_difference 890
           /note="conflict; see reference HPV-18 sequence in GenBank
           Accession Number X05015"
           /citation=[2]
           /replace="c"
   misc_difference 1107
           /note="conflict; see reference HPV-18 sequence in GenBank
           Accession Number X05015"
           /citation=[2]
           /replace="c"
   variation    1523
           /replace="t"
   variation    1751
           /replace="c"
   variation    1794
           /replace="c"
   variation    1832
           /replace="a"
   variation    1857
           /replace="t"
   variation    1935
           /replace="a"
   variation    2226
           /replace="t"
   misc_difference 2291
           /note="conflict; see HPV-18 sequence in GenBank Accession
           Number M26798"
           /citation=[1]
           /replace="g"
   misc_difference 2409
           /note="conflict; see reference HPV-18 sequence in GenBank
           Accession Number X05015"
           /citation=[2]
           /replace="c"
   variation    2607
           /replace="t"
   variation    2671
           /replace="c"
   variation    2873
           /replace="c"
   variation    2928
           /replace="g"
   variation    3134
           /replace="a"
   variation    3316
           /replace="c"
   variation    3475
           /replace="t"
   variation    3929
           /replace="t"
   variation    3965
           /replace="t"
   variation    4391
           /replace="c"
BASE COUNT     1655 a     921 c     1125 g     1509 t
ORIGIN   
    1 ttattaactg ttggtaatcc atattttagg gttcctgcag gtggtggcaa taagcaggat
    61 attcctaagg tttctgcata ccaatataga gtatttaggg tgcagttacc tgacccaaat
   121 aaatttggtt tacctgataa tagtatttat aatcctgaaa cacaacgttt agtgtgggcc
   181 tgtgctggag tggaaattgg ccgtggtcag cctttaggtg ttggccttag tgggcatcca
   241 ttttataata aattagatga cactgaaagt tcccatgccg ccacgtctaa tgtttctgag
   301 gacgttaggg acaatgtgtc tgtagattat aagcagacac agttatgtat tttgggctgt
   361 gcccctgcta ttggggaaca ctgggctaaa ggcactgctt gtaaatcgcg tcctttatca
   421 cagggcgatt gccccccttt agaacttaaa aacacagttt tggaagatgg tgatatggta
   481 gatactggat atggtgccat ggactttagt acattgcaag atactaaatg tgaggtacca
   541 ttggatattt gtcagtctat ttgtaaatat cctgattatt tacaaatgtc tgcagatcct
   601 tatggggatt ccatgttttt ttgcttacgg cgtgagcagc tttttgctag gcatttttgg
   661 aatagggcag gtactatggg tgacactgtg cctcaatcct tatatattaa aggcacaggt
   721 atgcgtgctt cacctggcag ctgtgtgtat tctccctctc caagtggctc tattgttacc
   781 tctgactccc agttgtttaa taaaccatat tggttacata aggcacaggg tcataacaat
   841 ggtgtttgct ggcataatca attatttgtt actgtggtag ataccactcg cagtaccaat
   901 ttaacaatat gtgcttctac acagtctcct gtacctgggc aatatgatgc taccaaattt
   961 aagcagtata gcagacatgt tgaggaatat gatttgcagt ttatttttca gttgtgtact
   1021 attactttaa ctgcagatgt tatgtcctat attcatagta tgaatagcag tattttagag
   1081 gattggaact ttggtgttcc ccccccgcca actactagtt tggtggatac atatcgtttt
   1141 gtacaatctg ttgctattac ctgtcaaaag gatgctgcac cggctgaaaa taaggatccc
   1201 tatgataagt taaagttttg gaatgtggat ttaaaggaaa agttttcttt agacttagat
   1261 caatatcccc ttggacgtaa atttttggtt caggctggat tgcgtcgcaa gcccaccata
   1321 ggccctcgca aacgttctgc tccatctgcc actacgtctt ctaaacctgc caagcgtgtg
   1381 cgtgtacgtg ccaggaagta atatgtgtgt gtgtatatat atatacatct attgttgtgt
   1441 ttgtatgtcc tgtgtttgtg tttgttgtat gattgcattg tatggtatgt atggttgttg
   1501 ttgtatgttg tatgttacta taattgttgg tatgtggcat taaataaaat atgttttgtg
   1561 gttctgtgtg ttatgtggtt gcgccctagt gagtaacaac tgtatttgtg tttgtggtat
   1621 gggtgttgct tgttgggcta tatattgtcc tgtatttcaa gttataaaac tgcacacctt
   1681 acagcatcca ttttatccta caatcctcca ttttgctgtg caaccgattt cggttgcctt
   1741 tggcttatgt ttgtggtttt ctgcacaata cagtacgctg gcactattgc aaaatttaat
   1801 cttttgggca ctgctcctac atattttgaa ccattggcgc gcctctttgg cgcatacaag
   1861 gcgcacctgg tattagtcat tttcctgtcc aggtgcgcta caacaattgc ttgcataact
   1921 atatccactc cctatgtaat aaaactgctt ttaggcacat attttagttt gtttttactt
   1981 aagctaattg catacttggc ttgtacaact actttcatgt ccaacattct gtctaccctt
   2041 aacatgaact ataatatgac taagctgtgc atacatagtt tatgcaaccg aaataggttg
   2101 ggcagcacat actatacttt tcattaatac ttttaacaat tgtagtatat aaaaaaggga
   2161 gtaaccgaaa acggtcggga ccgaaaacgg tgtatataaa agatgtgaga aacacaccac
   2221 aataccatgg cgcgctttga ggatccaaca cggcgaccct acaagctacc tgatctgtgc
   2281 acggaactga acacttcact gcaagacata gaaataacct gtgtatattg caagacagta
   2341 ttggaactta cagaggtatt tgaatttgca tttaaagatt tatttgtggt gtatagagac
   2401 agtataccgc atgctgcatg ccataaatgt atagattttt attctagaat tagagaatta
   2461 agacattatt cagactctgt gtatggagac acattggaaa aactaactaa cactgggtta
   2521 tacaatttat taataaggtg cctgcggtgc cagaaaccgt tgaatccagc agaaaaactt
   2581 agacacctta atgaaaaacg acgattccac aacatagctg ggcactatag aggccagtgc
   2641 cattcgtgct gcaaccgagc acgacaggaa agactccaac gacgcagaga aacacaagta
   2701 taatattaag tatgcatgga cctaaggcaa cattgcaaga cattgtattg catttagagc
   2761 cccaaaatga aattccggtt gaccttctat gtcacgagca attaagcgac tcagaggaag
   2821 aaaacgatga aatagatgga gttaatcatc aacatttacc agcccgacga gctgaaccac
   2881 aacgtcacac aatgttgtgt atgtgttgta agtgtgaagc cagaattaag ctagtagtag
   2941 aaagctcagc agacgacctt cgagcattcc agcagctgtt tctgaacacc ctgtcctttg
   3001 tgtgtccgtg gtgtgcatcc cagcagtaag caacaatggc tgatccagaa ggtacagacg
   3061 gggagggcac gggttgtaac ggctggtttt atgtacaagc tattgtagac aaaaaaacag
   3121 gagatgtaat atctgatgac gaggacgaaa atgcaacaga cacagggtcg gatatggtag
   3181 attttattga tacacaagga acattttgtg aacaggcaga gctagagaca gcacaggcat
   3241 tgttccatgc gcaggaggtc cacaatgatg cacaagtgtt gcatgtttta aaacgaaagt
   3301 ttgcaggagg cagcaaagaa aacagtccat taggggagcg gctggaggtg gatacagagt
   3361 taagtccacg gttacaagaa atatctttaa atagtgggca gaaaaaggca aaaaggcggc
   3421 tgtttacaat atcagatagt ggctatggct gttctgaagt ggaagcaaca cagaatcagg
   3481 taactacaaa tggcgaacat ggcggcaatg tatgtagtgg cggcagtacg gaggctatag
   3541 acaacggggg cacagagggc aacaacagca gtgtagacgg tacaagtgac aatagcaata
   3601 tagaaaatgt aaatccacaa tgtaccatag cacaattaaa agacttgtta aaagtaaaca
   3661 ataaacaagg agctatgtta gcagtattta aagacacata tgggctatca tttacagatt
   3721 tagttagaaa ttttaaaagt gataaaacca cgtgtacaga ttgggttaca gctatatttg
   3781 gagtaaaccc aacaatagca gaaggattta aaacactaat acagccattt atattatatg
   3841 cccatattca atgtctagac tgtaaatggg gagtattaat attagccctg ttgcgttaca
   3901 aatgtggtaa gagtagacta acagttgcca aaggtttaag tacgttgtta cacgtacctg
   3961 aaacgtgtat gttaattcaa ccaccaaaat tgcgaagtag tgttgcagca ctatattggt
   4021 atagaacagg aatatcaaat attagtgaag taatgggaga cacacctgag tggatacaaa
   4081 gacttactat tatacaacat ggaatagatg atagcaattt tgatttgtca gaaatggtac
   4141 aatgggcatt tgataatgag ctgacagatg aaagcgatat ggcatttgaa tatgccttat
   4201 tagcagacag caacagcaat gcagctgcct ttttaaaaag caattgccaa gctaaatatt
   4261 taaaagattg tgccacaatg tgcaaacatt ataggcgagc ccaaaaacga caaatgaata
   4321 tgtcacagtg gatacgattt agatgttcaa aaatagatga agggggagat tggagaccaa
   4381 tagtgcaatt tctgcgatac caacaaatag agtttataac atttttagga gccttaaaat
   4441 catttttaaa aggaaccccc aaaaaaaatt gtttagtatt ttgtggacca gcaaatacag
   4501 gaaaatcata ttttggaatg agttttatac actttataca aggagcagta atatcatttg
   4561 tgaattccac tagtcatttt tggttggaac cgttaacaga tactaaggtg gccatgttag
   4621 atgatgcaac gaccacgtgt tggacatact ttgataccta tatgagaaat gcgttagatg
   4681 gcaatccaat aagtattgat agaaagcaca aaccattaat acaactaaaa tgtcctccaa
   4741 tactactaac cacaaatata catccagcaa aggataatag atggccatat ttagaaagta
   4801 gaataacagt atttgaattt ccaaatgcat ttccatttga taaaaatggc aatccagtat
   4861 atgaaataaa tgacaaaaat tggaaatgtt tttttgaaag gacatggtcc agattagatt
   4921 tgcacgagga agaggaagat gcagacaccg aaggaaaccc tttcggaacg tttaagtgcg
   4981 ttgcaggaca aaatcataga ccactatgaa aatgacagta aagacataga cagccaaata
   5041 cagtattggc aactaatacg ttgggaaaat gcaatattct ttgcagcaag ggaacatggc
   5101 atacagacat taaaccacca ggtggtgcca gcctataaca tttcaaaaag taaagcacat
   5161 aaagctattg aactgcaaat ggccctacaa ggccttgcac aaagtgcata
//