LOCUS    SYNPE194V        3728 bp  DNA   circular SYN 26-JUL-1993
DEFINITION pE194 cloning vector.
ACCESSION  L08862
VERSION   L08862.1
KEYWORDS  .
SOURCE   synthetic construct
 ORGANISM synthetic construct
      other sequences; artificial sequences.
REFERENCE  1 (bases 1 to 3728)
 AUTHORS  Gilbert,W.
 TITLE   Obtained from VecBase 3.0
 JOURNAL  Unpublished
COMMENT   These data and their annotation were supplied to GenBank by Will
      Gilbert under the auspices of the GenBank Currator Program. pE194 -
      Cloning Vector
      ENTRY PE194          #TYPE DNA CIRCULAR
      TITLE pE194 - Cloning Vector
      DATE   11-JUN-1987
      ACCESSION VB0131
      SOURCE  Staphylococcus aureus
      COLLECTION ATCC 37128
      REFERENCE
        #number 1
        #authors  Gryczan T.J., Grandi G., Hahn J., Grandi R., Dubnau
      D.
        #journal  Nucl. Acids Res. (1980) 8: 6081-6097
        #title
         Conformational alteration of mRNA structure and the
      posttranscriptional
         regulation of erythromycin-induced drug resistance
        #comment (bases 1722 to 3074; complementary strand) REFERENCE
        #number 2
        #authors  Horinouchi S., Weisblum B.
        #journal  Proc. Nat. Acad. Sci. USA (1980) 77: 7079-7083
        #title
         Posttranscriptional modification of mRNA conformation:
      Mechanism that
         regulates erythromycin-induced resistance
        #comment (bases 1940 to 3386; complementary strand) REFERENCE
        #number 3
        #authors  Horinouchi S., Weisblum B.
        #journal  Mol. Gen. Genet. (1981) 182: 341-348
        #title
         The control region for erythromycin resistance: Free energy
      changes
         related to induction and mutation of constitutive expression
        #comment (bases 2629 to 2927; complementary strand) REFERENCE
        #number 4
        #authors  Horinouchi S., Weisblum B.
        #journal  J. Bacteriol. (1982) 150: 804-814
        #title
         Nucleotide sequence and functional map of pE194, a plasmid
      that specifies
         inducible resistance to macrolide, lincosamide, and
      streptogramin type B
         antibiotics
        #comment (bases 1 to 3727)
      REFERENCE
        #number 5
        #authors  Hahn J., Grandi G., Gryczan T.J., Dubnau D.
        #journal  Mol. Gen. Genet. (1982) 186: 204-216
        #title
         Translational attenuation of ermC: A deletion analysis
        #comment (bases 2858 to 3335; complementary strand) REFERENCE
        #number 6
        #authors Pouwels P.H., Enger-Valk B.E., Brammar W.J.
        #book  Cloning Vectors, Elsvier 1985 and supplements
        #comment vector IV-A-a-i-2
      COMMENT
        fetched from GenBank(48)
      COMMENT
        this natural isolate from Staphylococcus aureus has been used as
      cloning
        vector in Bacillus subtilis and other gram-positive species.
      COMMENT from GenBank(48)
        [4] found five open reading frames, three of which (E, 1174-857;
      D,
        1244-1594; and C, 1506-1859) lacked putative promoter regions.
        [3] proposes that the control region of the erythromycin
      resistance gene,
        located at the 5' end of the messenger, is transcribed along
      with the
        coding sequence. This region comprises a series of inverted
      complementary
        repeats that can redistribute and assume alternate
      double-stranded
        conformations. Activation of the messenger depends on the degree
      to which
        ribosomes, stalled by erythromycin, disrupt the secondary
      structure in a
        part of the control region that simultaneously codes for a small
      peptide
        and overlaps two of the inverted repeats. The result of the
      inverted
        repeat redistribution is the unmasking of a ribosome binding
      site for
        synthesis of the protein that mediates the resistance phenotype.
        [5] constructed deletants missing the ermC promoter and parts of
        the leader region. The ermC transcription was dependent on
      fusion
        to an upstream promoter. As the deletions extended deeper into
      the
        leader region, successively masking and unmasking sequences
        required for translation of the methylase, an alternation of
      high
        and low level methylase expression was observed.
        FEATURES    from to/span   description
          pept    2738   2004 (c) adenine methylase (ermC)
          pept    2857   2798 (c) leader peptide
         SITES
          conflict  1871    3   agg in [4]; aagag in [1]
          ->pept   2004    1 (c) ermC cds end
          pept<-   2738    1 (c) ermC cds start
          ->pept   2798    1 (c) leader pept cds end [1]
          pept<-   2857    1 (c) leader pept cds start [1]
          mRNA<-   2877    1 (c) ermC mRNA start [1] KEYWORDS
        adenine methylase \ erythromycin resistance \ leader peptide \
        lincosamide resistance \ macrolide resistance \ streptogramin
      resistance
      CROSSREFERENCE
        #identical
         GenBank(48):PE1
      PARENT
        Features of pE194 (3728 bp)
         original isolate, no homology to other sequences FEATURE
        2004-2738 735-1 (c) erythromycin resistance protein (ermC)
      SELECTION
        #resistance erythromycin
      SUMMARY pE194  #length 3728  #checksum 1540.
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..3728
           /organism="synthetic construct"
           /mol_type="genomic DNA"
           /db_xref="taxon:32630"
BASE COUNT     1363 a     460 c     721 g     1184 t
ORIGIN   
    1 gatcagtaca agaaagatac tgtatttcat aaacaggaac tgcaagaagt taaggatgag
    61 ttacagaagg caaataagca gttacagagt ggaatagagc atatgaggtc tacgaaaccc
   121 tttgattatg aaaatgagcg tacaggtttg ttctctggac gtgaagagac tggtagaaag
   181 atattaactg ctgatgaatt tgaacgcctg caagaaacaa tctcttctgc agaacggatt
   241 gttgatgatt acgaaaatat taagagcaca gactattaca cagaaaatca agaattaaaa
   301 aaacgtagag agagtttgaa agaagtagtg aatacatgga aagaggggta tcacgaaaaa
   361 agtaaagagg ttaataaatt aaagcgagag aatgatagtt tgaatgagca gttgaatgta
   421 tcagagaaat ttcaagctag tacagtgact ttatatcgtg ctgcgagggc gaatttccct
   481 gggtttgaga aagggtttaa taggcttaaa gagaaattct ttaatgattc caaatttgag
   541 cgtgtgggac agtttatgga tgttgtacag gataatgtcc agaaggtcga tagaaagcgt
   601 gagaaacagc gtacagacga tttagagatg tagaggtact tttatgccga gaaaactttt
   661 tgcgtgtgac agtccttaaa atatacttag agcgtaagcg aaagtagtag cgacagctat
   721 taactttcgg ttgcaaagct ctaggatttt taatggacgc agcgcatcac acgcaaaaag
   781 gaaattggaa taaatgcgaa atttgagatg ttaattaaag acctttttga ggtctttttt
   841 tcttagattt ttggggttat ttaggggaga aaacataggg gggtactacg acctcccccc
   901 taggtgtcca ttgtccattg tccaaacaaa taaataaata ttgggttttt aatgttaaaa
   961 ggttgttttt tatgttaaag tgaaaaaaac agatgttggg aggtacagtg atagttgtag
   1021 atagaaaaga agagaaaaaa gttgctgtta ctttaagact tacaacagaa gaaaatgaga
   1081 tattaaatag aatcaaagaa aaatataata ttagcaaatc agatgcaacc ggtattctaa
   1141 taaaaaaata tgcaaaggag gaatacggtg cattttaaac aaaaaaagat agacagcact
   1201 ggcatgctgc ctatctatga ctaaattttg ttaagtgtat tagcaccgtt attatatcat
   1261 gagcgaaaat gtaataaaag aaactgaaaa caagaaaaat tcaagaggac gtaattggac
   1321 atttgtttta tatccagaat cagcaaaagc cgagtggtta gagtatttaa aagagttaca
   1381 cattcaattt gtagtgtctc cattacatga tagggatact gatacagaag gtaggatgaa
   1441 aaaagagcat tatcatattc tagtgatgta tgagggtaat aaatcttatg aacagataaa
   1501 aataattaac agaagaattg aatgcgacta ttccgcagat tgcaggaagt gtgaaaggtc
   1561 ttgtgagata tatgcttcac atggacgatc ctaataaatt taaatatcaa aaagaagata
   1621 tgatagttta tggcggtgta gatgttgatg aattattaaa gaaaacaaca acagatagat
   1681 ataaattaat taaagaaatg attgagttta ttgatgaaca aggaatcgta gaatttaaga
   1741 gtttaatgga ttatgcaatg aagtttaaat ttgatgattg gttcccgctt ttatgtgata
   1801 actcggcgta tgttattcaa gaatatataa aatcaaatcg gtataaatct gaccgataga
   1861 ttttgaattt aggtgtcaca agacactctt ttttcgcacc agcgaaaact ggtttaagcc
   1921 gactgcgcaa aagacataat cgattcacaa aaaataggca cacgaaaaac aagttaaggg
   1981 atgcagttta tgcatccctt aacttactta ttaaataatt tatagctatt gaaaagagat
   2041 aagaattgtt caaagctaat attgtttaaa tcgtcaattc ctgcatgttt taaggaattg
   2101 ttaaattgat tttttgtaaa tattttcttg tattctttgt taacccattt cataacgaaa
   2161 taattatact tttgtttatc tttgtgtgat attcttgatt tttttctact taatctgata
   2221 agtgagctat tcactttagg tttaggatga aaatattctc ttggaaccat acttaatata
   2281 gaaatatcaa cttctgccat taaaagtaat gccaatgagc gttttgtatt taataatctt
   2341 ttagcaaacc cgtattccac gattaaataa atctcattag ctatactatc aaaaacaatt
   2401 ttgcgtatta tatccgtact tatgttataa ggtatattac catatatttt ataggattgg
   2461 tttttaggaa atttaaactg caatatatcc ttgtttaaaa cttggaaatt atcgtgatca
   2521 acaagtttat tttctgtagt tttgcataat ttatggtcta tttcaatggc agttacgaaa
   2581 ttacacctct ttactaattc aagggtaaaa tggccttttc ctgagccgat ttcaaagata
   2641 ttatcatgtt catttaatct tatatttgtc attattttat ctatattatg ttttgaagta
   2701 ataaagtttt gactgtgttt tatatttttc tcgttcatta taaccctctt taatttggtt
   2761 atatgaattt tgcttattaa cgattcatta taaccactta ttttttgttt ggttgataat
   2821 gaactgtgct gattacaaaa atactaaaaa tgcccatatt ttttcctcct tataaaatta
   2881 gtataattat agcacgagct ctgataaata tgaacatgat gagtgatcgt taaatttata
   2941 ctgcaatcgg atgcgattat tgaataaaag atatgagaga tttatctaat ttcttttttc
   3001 ttgtaaaaaa agaaagttct taaaggtttt atagttttgg tcgtagagca cacggtttaa
   3061 cgacttaatt acgaagtaaa taagtctagt gtgttagact ttatgaaatc tatatacgtt
   3121 tatatatatt tattatccgg aggtgtagca tgtctcattc aattttgagg gttgccagag
   3181 ttaaaggatc aagtaataca aacgggatac aaagacataa tcaaagagag aataaaaact
   3241 ataataataa agacataaat catgaggaaa catataaaaa ttatgatttg attaacgcac
   3301 aaaatataaa gtataaagat aaaattgatg aaacgattga tgagaattat tcagggaaac
   3361 gtaaaattcg gtcagatgca attcgacatg tggacggact ggttacaagt gataaagatt
   3421 tctttgatga tttaagcgga gaagaaatag aacgattttt taaagatagc ttggagtttc
   3481 tagaaaatga atacggtaag gaaaatatgc tgtatgcgac tgtccatctg gatgaaagag
   3541 tcccacatat gcactttggt tttgtccctt taacagagga cgggagattg tctgcaaaag
   3601 aacagttagg caacaagaaa gactttactc aattacaaga tagatttaat gagtatgtga
   3661 atgagaaagg ttatgaactt gaaagaggca cgtccaaaga ggttacagaa cgagaacata
   3721 aagcgatg
//